Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η άσκηση "Κένταυρος 2023" από την Ε.Ο.Δ Μαγνησίας

2023-04-29

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η άσκηση μικρής Κλίμακας "Κένταυρος 2023" της Ε.Ο.Δ Μαγνησίας, που εμπεριείχε την ανάπτυξη ενός πλήρους & αυτόνομου εξωτερικού Κέντρου Επιχειρήσεων, καθώς και ζεύξεις επικοινωνιών με Κέντρα Επιχειρήσεων και σταθμούς επικοινωνιών της Ε.Ο.Δ απ' όλη την Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης, 18 διασώστες της Ε.Ο.Δ Μαγνησίας σε ελάχιστο χρόνο, ανέπτυξαν ένα πλήρως αυτόνομο Κ.ΕΠΙΧ. σε εξομοίωση πραγματικών συνθηκών στο λόφο της Γορίτσας.

Ευχαριστούμε όλα τα Κέντρα Επικοινωνιών της Ε.Ο.Δ που συμμετείχαν για την υποστήριξη και την συνεργασία. 

Στον απολογισμό της άσκησης, αποκομίσαμε πολλά συμπεράσματα τα οποία θα ανεβάσουν ακόμη πιο ψηλά τον πήχη της επιχειρησιακής μας κατάστασης.