Κάλυψη του αγώνα Π.Α.Ε Βόλος - Π.Α.Ε Λαμία από την Ε.Ο.Δ Μαγνησίας

2022-04-09

Κάλυψη Πρώτων Βοηθειών στον αγώνα Π.Α.Ε Βόλος - Π.Α.Ε Λαμία από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Μαγνησίας. 

Η Ε.Ο.Δ Μαγνησίας συμμετείχε με πέντε διασώστες και πλήρη διασωστικό εξοπλισμό.