Κάλυψη Πρώτων Βοηθειών στον αγώνα Π.Α.Ε Νίκη Βόλου - Π.Α.Ε Λάρισα από την Ε.Ο.Δ Μαγνησίας

2022-04-14

Κάλυψη Πρώτων Βοηθειών στον αγώνα Π.Α.Ε Νίκη Βόλου - Π.Α.Ε Λάρισα από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Μαγνησίας. Η Ε.Ο.Δ Μαγνησίας συμμετείχε με 5 διασώστες και πλήρη διασωστικό εξοπλισμό.