Κάλυψη Πρώτων Βοηθειών στην συναυλία Παπακωνσταντίνου - Μαχαιρίτσα

2018-09-04

Ευχαριστούμε τον Πρωτεσίλαο Πτελεού για την πρόσκληση στην Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Μαγνησίας να καλύψει υγειονομικά την συναυλία Παπακωνσταντίνου-Μαχαιρίτσα στο στάδιο Αλμυρού.