Η Ε.Ο.Δ Μαγνησίας στην άσκηση αντιρρύπανσης των Λ.Σ. - ΑΓΕΤ Ηρακλής - ELINOIL

2022-07-14

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Μαγνησίας αποδεχόμενη την πρόσκληση της ΑΓΕΤ Ηρακλής και του Λ.Σ., συμμετείχε με δύο παρατηρητές στην ετήσια άσκηση θαλάσσιας αντιρρύπανσης που πραγματοποιήθηκε σε ακτή πλησίον του εργοστασίου.