Η ΕΟΔ Μαγνησίας δίπλα στις κοινωνικές δομές της πόλης μας

2018-09-04

Μετά από την πρωτοβουλία και προσπάθεια του Τμήματος Ανθρωπιστικών Αποστολών και Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Μαγνησίας, συγκεντρώθηκε αριθμός τροφίμων που διατέθηκαν τόσο στο Ορφανοτροφείο Βόλου όσο και στον ξενώνα αστέγων.
Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Μαγνησίας νιώθει τη ανάγκη να ευχαριστήσει όλους τους συμπολίτες μας για την προσφορά τους, και συνεχίζει την προσπάθεια συγκέντρωσης τροφίμων που στην συνέχεια θα παραδοθούν και σε άλλα ιδρύματα και κοινωνικές δομές της περιοχής μας.