Η Ε.Ο.Δ Μαγνησίας στην Ημερίδα Υγιεινής και Ασφάλειας της ΑΓΕΤ Ηρακλής

2021-10-08

Η Ε.Ο.Δ Μαγνησίας μετά από πρόσκληση της ΑΓΕΤ Ηρακλής παραβρέθηκε με 2 μέλη της στην ημερίδα υγιεινής και ασφάλειας που πραγματοποιήθηκε στους χώρους του εργοστασίου.