Η Ε.Ο.Δ Μαγνησίας σε επιφυλακή λόγω των καιρικών φαινομένων

2020-05-27

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Μαγνησίας στην υπηρεσία της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βόλου με σκοπό την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων, λόγω των καιρικών φαινομένων. Οι Διασώστες της Ε.Ο.Δ Μαγνησίας με πλήρη διασωστικό εξοπλισμό, αντλίες και το επιχειρησιακό όχημα της Ε.Ο.Δ Μαγνησίας σε διαρκή ετοιμότητα καθ'όλη τη διάρκεια των φαινομένων ώστε να προσφέρουν την βοήθειά τους όπου παραστεί ανάγκη.