Η Ε.Ο.Δ Μαγνησίας καλύπτει σε θέματα Πρώτων Βοηθειών και το "Γεύμα Αγάπης του Δήμου Βόλου"

2019-12-24

Στο γεύμα Αγάπης που διοργάνωσε ο Δήμος Βόλου ήταν παρούσα η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Μαγνησίας για την υγειονομική ασφάλεια των συμπολιτών μας!