Ευχαριστήριο από την Ε.Ο.Δ Μαγνησίας

2019-12-21

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Μαγνησίας ευχαριστεί τον κ. Γεώργιο Τόρη για τη χορηγία αναλωσίμων αυτοκινήτου, προκειμένου το όχημα της Ομάδας μας να κινείται με ασφάλεια.