Εξειδίκευση των μελών της Ε.Ο.Δ Μαγνησίας στις Πρώτες Βοήθειες σε χώρους άθλησης και την αντιμετώπιση τραυματία αθλητή

2020-07-12

Το Σ/Κ που μας πέρασε τα μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Μαγνησίας εκπαιδεύτηκαν και πιστοποιήθηκαν στο εξειδικευμένο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Κολεγίου Αθλητιάτρων (European College Of Sports and Exercise Physicians) « S.O.F.T.E. (Sports On Field Trauma Emergency Course)» Το πρόγραμμα αυτό είναι το πρώτο εξειδικευμένο πρόγραμμα στην Παροχή Πρώτων Βοηθειών & Αντιμετώπιση Τραυματία Αθλητή που υλοποιήθηκε στην πόλη του Βόλου, και πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη όλες τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κολεγίου Αθλητιάτρων (ECOSEP), καθώς και όλα τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται τόσο από τον Π.Ο.Υ όσο και από τον Ε.Ο.Δ.Υ. σχετικά με τον Covid-19. Ευχαριστούμε τον Διευθυντή του προγράμματος κο Γκούρτσα Νικόλαο και όλους τους εκπαιδευτές μας για την πολύτιμη εκπαίδευση που μας παρείχαν. Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Μαγνησίας ανεβάζει ακόμη πιο ψηλά τον πήχη στην εκπαίδευση, και εξειδικεύει τα μέλη της πάνω στον τόσο νευραλγικό και υψίστης σημασίας τομέα όπως αυτός των Πρώτων Βοηθειών σε Χώρους Άθλησης και την Διαχείριση & Αντιμετώπιση Τραυματία Αθλητή.