Εξειδικευμένη εκπαίδευση Immediate Life Support - Άμεση Υποστήριξη Ζωής” (ILS-ERC) πραγματοποιήθηκε για τους διασώστες της Ε.Ο.Δ Μαγνησίας

2021-09-13

Το Σ/Κ 11-12/09 τα μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Μαγνησίας εκπαιδεύτηκαν και πιστοποιήθηκαν στο εξειδικευμένο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης "Immediate Life Support -Άμεση Υποστήριξη Ζωής" (ILS-ERC). 

Eίναι ένα από τα πρώτα προγράμματα Immediate Life Support (ILS) του ERC που υλοποιήθηκαν στην πόλη του Βόλου, και πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη όλες τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC) καθώς και όλα τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από τον ΕΟΔΥ σχετικά με το Covid-19. 

Ευχαριστούμε τον κο Γκούρτσα Νικόλαο και την Εκπαιδευτική του ομάδα για την πολύτιμη εκπαίδευση που μας παρείχαν. 

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Μαγνησίας συνεχίζει την προσπάθεια και εξειδικεύει τα μέλη της πάνω στον τόσο νευραλγικό και υψίστης σημασίας τομέα όπως αυτός των Πρώτων Βοηθειών. Η προστασία και η σωστή διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της σύστασης μας και της αδιάλειπτης επί 20 χρόνια προσφοράς μας στον συνάνθρωπο.