Ενημέρωση στην προστασία από σεισμούς στον παιδικό σταθμό "Αφροδίτη" από την Ε.Ο.Δ Μαγνησίας

2019-01-24

Ευχαριστούμε πολύ τον παιδικό σταθμό 'Αφροδίτη' για την πρόσκληση του στην Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Μαγνησίας να ενημερώσει τους μικρούς μαθητές για την προστασία από τους σεισμούς.