Ενημέρωση σε θέματα Πρώτων Βοηθειών στον παιδικό σταθμό "Ιάσων"

2019-01-17

Ευχαριστούμε πολύ τον παιδικό σταθμό 'Ιάσων' για την πρόσκληση του, προκειμένου οι γονείς να ενημερωθούν από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Μαγνησίας σε θέματα Πρώτων Βοηθειών.