Ενημέρωση Πρώτων Βοηθειών στο Κ.Δ.Η.Φ. ΑΜΕΑ Δήμου Βόλου από την Ε.Ο.Δ Μαγνησίας

2021-10-29

Ενημέρωση και επίδειξη Πρώτων Βοηθειών πραγματοποιήθηκε στο προσωπικό του Κ.Δ.Η.Φ. ΑΜΕΑ Δήμου Βόλου από εκπαιδευτές της Ελληνική Ομάδας Διάσωσης Μαγνησίας.

Οι Πρώτες Βοήθειες είναι από ο πιο νευραλγικός τομέας στην προσπάθεια για τη διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, και η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Μαγνησίας διατηρεί τον πήχη της εκπαίδευσης, στο ανώτατο δυνατό επίπεδο.

Ευχαριστούμε τους υπευθύνους για την πρόσκληση και την εμπιστοσύνη τους.