Ενημέρωση για την πρόληψη & αντιμετώπιση του σεισμού στο Ορφανοτροφείο Βόλου από την Ε.Ο.Δ Μαγνησίας

2021-03-11

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Μαγνησίας πραγματοποίησε ενημέρωση στο Ορφανοτροφείο Βόλου σχετικά με την πρόληψη & αντιμετώπιση των Σεισμών. Ευχαριστούμε την διεύθυνση του Ορφανοτροφείου για την πρόσκληση, και είμαστε στην διάθεσή τους και για περαιτέρω ενημερώσεις ή εκπαιδεύσεις. Καθ' όλη τη διάρκεια της ενημέρωσης τηρήθηκαν αυστηρά τα μέτρα που έχει εκδώσει ο ΕΟΔΥ σχετικά με τον περιορισμό της Covid-19.