Ενημέρωση για την πρόληψη & αντιμετώπιση του σεισμού στο 19ο Νηπιαγωγείο Βόλου από την Ε.Ο.Δ Μαγνησίας

2021-11-11

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Μαγνησίας συνεχίζει τις παρουσιάσεις & εκπαιδεύσεις για την αντιμετώπιση του σεισμού, στους μικρούς της φίλους. 

Ευχαριστούμε το 19ο Νηπιαγωγείο Βόλου για την πρόσκληση.