Έκτακτες οδηγίες & προσωρινή τροποποίηση του Πρωτοκόλλου της ΚΑΡΠΑ κατά τη διάρκεια της πανδημίας

2020-05-07

Έκτακτες οδηγίες & προσωρινή τροποποίηση του Πρωτοκόλλου της ΚΑΡΠΑ κατά τη διάρκεια της πανδημίας,

Η τακτική επικαιροποίηση των νέων Οδηγιών & Πρωτοκόλλων που πραγματοποιείται κάθε 5 χρόνια από τον Πανευρωπαϊκό Οργανισμό Αναζωογόνησης (ERC), πήρε ένα χρόνο παράταση λόγω της πανδημίας, και θα ανακοινωθεί το 2021.