Εκπαιδευτικό Διήμερο στην Μαγνησία για την Διαχείριση Κρίσεων

2023-06-25

Ένα πλήρες εκπαιδευτικό διήμερο για τη διαχείριση κρίσεων και την πολιτική προστασία σε συνεργασία με όλα τα σώματα ασφαλείας και ευρωπαϊκές χώρες, αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Μαγνησία, από το Ινστιτούτο Διαχείρισης Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών (ΙΔΑΦΚ) και την ΕΟΔ Μαγνησίας.
Το Ινστιτούτο είναι σε στενή συνεργασία με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Μαγνησίας και τη διοίκηση για σειρά δραστηριοτήτων.
Ένα από τα προγράμματα που εκπονεί το ΙΔΑΦΚ είναι το πρόγραμμα «Μάθε και Σώσε», όπου στόχος του είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των γνώσεων μέσω της ενημέρωσης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε ένα πλαίσιο που στοχεύει στους στενούς δεσμούς αλληλεγγύης και συναδελφικότητας, τη συνένωση των προσπαθειών της διατήρησης της επαφής αλλά και της πρόληψης με τις συνέπειες των φυσικών καταστροφών λόγω της κλιματικής κρίσης, και την γενικότερη συνεργασία με πρόθεση την προώθηση και την ανύψωση του εθελοντικού πνεύματος, και την παροχή κάθε δυνατής υποστήριξης.

Τα πιστοποιημένα σεμινάρια με τίτλο «Μάθε και Σώσε στον Αθλητισμό» (Σχεδιασμός Δράσης Μάθε και Σώσε/ Μαθήματα Πρώτων Βοηθειών Σεμινάρια Βασικής Υποστήριξης της Ζωής) στα πλαίσια των δράσεων 2023-2025 Πιστοποιημένης Εκπαιδευτικής Κατάρτισης των Πολιτών όλων των εργαζομένων των Δήμων και Ειδικών και Λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας με θέμα: «Πρώτες Βοήθειες στον Αθλητισμό, Βασική Υποστήριξη της Ζωής με χρήση Εξωτερικού Απινιδωτή, πρόληψη και προστασία στους Αθλητικούς χώρους από φυσικές καταστροφές και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, δημιουργία συνεργασιών στον αθλητισμό, διαχείριση κρίσεων σε Αθλητικούς χώρους, Συνεργατική επικοινωνία στους Αθλητικούς χώρους, διαχείριση σχέσεων στον Αθλητισμό, Στρατηγικός Προσανατολισμός στον Αθλητισμό, Στρατηγικές Ανάπτυξης» και των υποενοτήτων έχουν τεθεί υπό την αιγίδα της γενικής γραμματείας Αθλητισμού του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και υπό την αιγίδα του ΕΟΤ.
Οι δράσεις του ΙΔΑΦΚ αφορούν στην ανάπτυξη και προαγωγή του κοινωνικού ρόλου των πολιτών, καθώς και τη περιβαλλοντολογική ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και την εθελοντική συμμετοχή των μελών του σε έργα πυρόσβεσης, επιτήρησης και αεροπυρόσβεσης, επιτήρησης θαλασσίων και αστικών οικιστικών συνόλων και εναέριας επέμβασης προς αποφυγή ρύπανσης και μόλυνσης αυτών, η εναέρια διακομιδή ασθενών και τραυματιών, η έρευνα και διάσωση με πολλαπλά μέσα καθώς και όσοι κλάδοι περιλαμβάνουν ανθρωπογενείς και φυσικές καταστροφές.

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι το ΙΔΑΦΚ φιλοδοξεί να καλύψει ένα τεράστιο κενό που υπήρχε στη χώρα μας με την πλήρη απουσία ενός φορέα εκπροσώπησης και επικοινωνίας εκείνων που υπηρετούν την πιστοποιημένη εκπαίδευση ως επαγγελματίες και πολίτες όλων των ηλικιών ακόμα και στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση έτσι ώστε να μη βρίσκονται διαχρονικά αντιμέτωποι με την αδυναμία βελτίωσης ή επίλυσης των χρόνιων προβλημάτων ή των ολιγωριών που βασανίζουν τον χώρο της εθελοντικής προσφοράς σε θέματα Πολιτικής Προστασίας με τη γενικότερη έννοια στην πατρίδα μας.