Εκπαίδευση των μελών της Ε.Ο.Δ Μαγνησίας στις Ψυχολογικές Πρώτες Βοήθειες

2022-05-23

Από τις 20 έως και τις 22/5 τα μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Μαγνησίας εκπαιδεύτηκαν και πιστοποιήθηκαν στο εξειδικευμένο πρόγραμμα Ψυχολογικές Πρώτες Βοήθειες & Διαχείριση κρίσεων

Είναι ένα από τα πρώτα προγράμματα της Crisis Training που υλοποιήθηκαν στην πόλη του Βόλου, και σε αυτό συμμετείχαν 19 διασώστες της Ε.Ο.Δ Μαγνησίας και 2 συνάδελφοι διασώστες από την Ε.Ο.Δ Έβρου

Ευχαριστούμε τον MSc Ψυχοθεραπευτή - Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας κο Αρχάγγελο Κωνσταντινίδη για την πολύτιμη εκπαίδευση που μας παρείχε.

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Μαγνησίας συνεχίζει την προσπάθεια και εξειδικεύει τα μέλη της σε όλο το φάσμα του τόσο νευραλγικού και υψίστης σημασίας τομέα όπως αυτός των Πρώτων Βοηθειών. Η προστασία και η σωστή διασφάλιση του ασθενή, του τραυματία η του πληγέντα, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της σύστασης μας και της αδιάλειπτης επί 20 χρόνια προσφοράς μας στον συνάνθρωπο.