Εκπαίδευση στις τεχνικές Πυρασφάλειας - Δασοπυρόσβεσης των νέων μελών του Τ.Α.Κ. της Ε.Ο.Δ Μαγνησίας

2022-08-09

Εκπαίδευση στις τεχνικές πυρόσβεσης, χρήσης του πυροσβεστικού εξοπλισμού αλλά και δημιουργίας εγκαταστάσεων μεταφοράς νερού στα πεδία των επιχειρήσεων, πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Καταστροφών της Ε.Ο.Δ Μαγνησίας, για τα νέα μέλη του στον τομέα της Δασοπροστασίας - Δασοπυρόσβεσης.Για μία ακόμη χρονιά τα μέλη της Ε.Ο.Δ Μαγνησίας βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα και συνδράμουν επικουρικά στην Π.Υ. τόσο σε επίπεδο πρόληψης με περιπολίες πυρασφαλείας, όσο και σε επίπεδο αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών αν χρειαστεί.