Εκπαίδευση Ορεινής Διάσωσης της Ε.Ο.Δ Μαγνησίας στην περιοχή της Κουκουράβας Πηλίου

2022-11-06

Στα πλαίσια της διαρκούς εκπαίδευσης σε όλα τα αντικείμενα, η διεύθυνση εκπαίδευσης της Ε.Ο.Δ Μαγνησίας διοργάνωσε μία διήμερη εκπαίδευση σε εξειδικευμένες τεχνικές Ορεινής Διάσωσης, και χρήση φορείου SKED για τους νέους διασώστες του Τμήματος Ορεινής Διάσωσης της ομάδας. 

Ευχαριστούμε τους εκπαιδευτές Ορεινής Διάσωσης από την Ε.Ο.Δ Κοζάνης για την πολύτιμη βοήθειά τους.