Εκπαίδευση νέων μελών Τ.Υ.Σ. Μαγνησίας

2018-06-06

Εκπαίδευση των νέων μελών του τμήματος Υγρού Στοιχείου της Ε.Ο.Δ Μαγνησίας σε τεχνικές SAR επιφανείας, ναυαγοσωστική, πρώτες βοήθειες και αντιμετώπιση πολυτραυματία σε θαλάσσιο περιβάλλον.