Είδη ένδυσης παρέδωσε η Ε.Ο.Δ Μαγνησίας στο Ορφανοτροφείο Βόλου

2019-10-23

Το Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας και Ανθρωπιστικών Αποστολών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Μαγνησίας παρέδωσε είδη ένδυσης στο ορφανοτροφείο του Βόλου