Δωρεά ενός επιχειρησιακού αυτοκινητού από την ΑΓΕΤ Ηρακλής στην Ε.Ο.Δ Μαγνησίας

2021-12-12

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ στηρίζει την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Μαγνησίας
Προχώρησε στη δωρεά οχήματος, συμβάλλοντας στη βελτίωση του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Ομάδας

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ προχώρησε σε μια σημαντική κίνηση στήριξης της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης στην Μαγνησία, αποδεικνύοντας για μία ακόμη φορά πως στέκεται σταθερά στο πλευρό των τοπικών κοινωνιών όπου δραστηριοποιείται.
Αναγνωρίζοντας το σημαντικό έργο που επιτελούν καθημερινά τα μέλη της Ομάδας, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ προχώρησε σε δωρεά ενός ειδικά διαμορφωμένου οχήματος, που θα διευκολύνει τη μεταφορά του προσωπικού και του εξοπλισμού, συνεισφέροντας παράλληλα στην ενίσχυση της ασφάλειας όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην αντιμετώπιση συμβάντων. Το εν λόγω όχημα θα καλύψει τις πολύπλευρες ανάγκες της Ομάδας, αφού θα χρησιμοποιείται από όλα τα τμήματα ανάλογα με το είδος της κάθε επιχείρησης.
Ο Μιχάλης Βλάχος, Διευθυντής του Εργοστασίου της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στο Βόλο, δήλωσε σχετικά «Στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ ενισχύουμε το θετικό μας αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία σε κάθε ευκαιρία. Έτσι, συνεχίζουμε να στεκόμαστε αρωγοί στο σημαντικό έργο που επιτελεί η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Μαγνησίας ενισχύοντάς τη με ένα όχημα 4Χ4, που θα τη βοηθήσει να ανταπεξέλθει στις διευρυμένες της ανάγκες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».
Από την πλευρά του, ο κ. Κωνσταντίνος Τράγαλος, Πρόεδρος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Μαγνησίας, ανέφερε «Ευχαριστούμε θερμά τον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ. Η γενναιόδωρη προσφορά του αναμένεται να δημιουργήσει πολλαπλά οφέλη σε ολόκληρη τη Μαγνησία».