Διάθεση ενός Εξωτερικού Αυτόματου Απινιδωτή (AED) στη Ε.Ο.Δ Ροδόπης

2017-11-26

Στα πλαίσια της συνεργασίας μεταξύ των παραρτημάτων της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, το παράρτημα Μαγνησίας παραχώρησε έναν Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή (Α.Ε.Α) στην Ε.Ο.Δ. Ροδόπης μέχρι το παράρτημα να αποκτήσει τον δικό της. Η παραλαβή - παράδοση πραγματοποιήθηκε από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του παραρτήματος Μαγνησίας Παπαμαρκάκη Χαράλαμπο στον Πρόεδρο του Δ.Σ. του παραρτήματος Ροδόπης κο Γκεβρέκη Ευστάθιο. Η ύπαρξη του Α.Ε.Α πλέον ανεβάζει ακόμα ψηλότερα το επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας του τμήματος Πρώτων Βοηθειών του παραρτήματος.