Χορηγία καυσίμων από την ΑΓΕΤ Ηρακλής στην Ε.Ο.Δ Μαγνησίας

2019-06-07

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Μαγνησίας θα ήθελε να ευχαριστήσει δημοσίως τoν Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος του Ομίλου Lafarge Holcim για τη χορηγία του στην Ομάδα μας 1000 λίτρων καυσίμων. Ευχαριστούμε που αποδείξατε εμπράκτως τη στήριξη σας στο Εθελοντικό Έργο, συμβάλλοντας στην απρόσκοπτη συνέχιση του.