Χορηγία φαρμάκων στο Κοινωνικό Φαρμακείο από την Ε.Ο.Δ Μαγνησίας

2020-09-28

Το Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας κ Ανθρωπιστικών Αποστολών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Μαγνησίας παρέδωσε φάρμακα για καρκινοπαθείς κ νεφροπαθείς στο κοινωνικό φαρμακείο.