Χορηγία Εκπαιδευτικού Προπλάσματος Πρώτων Βοηθειών

2019-06-08

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Μαγνησίας θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Διεθνή Οργανισμό Εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών EMP Medic First, για τη χορηγία ενός εκπαιδευτικού προπλάσματος Πρώτων Βοηθειών. Το πρόπλασμα θα χρησιμοποιηθεί τόσο για την εκπαίδευση των συμπολιτών μας στα εκπαιδευτικά σεμινάρια, όσο και των διασωστών της ομάδας μας, με σκοπό την καλύτερη και αποδοτικότερη εκπαίδευση στην διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής. Ευχαριστούμε για τη στήριξη σας στο εθελοντικό μας έργο, συμβάλλοντας έτσι στην απρόσκοπτη συνέχιση του.