Άσκηση Θαλάσσιας Διάσωσης από την Ε.Ο.Δ. Μαγνησίας

2018-04-13

Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής της δραστηριότητας, και έχοντας πάντα κύριο γνώμονα την βελτίωση της επιχειρησιακής της κατάρτισης, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Μαγνησίας πραγματοποίησε εντυπωσιακή άσκηση στην παραλία του Βόλου. Στην άσκηση χρησιμοποιήθηκαν 17 πλήρως εξοπλισμένοι διασώστες, το διασωστικό όχημα, καθώς και το διασωστικό σκάφος της Ε.Ο.Δ Μαγνησίας. Τα βασικά σενάρια που εκτυλίχθηκαν στην άσκηση προέβλεπαν την ανάσυρση τραυματισμένου ναυαγού από το νερό, παροχή Πρώτων Βοηθειών και μεταφορά του με ασφάλεια στην ακτή, απεγκλωβισμό πολυτραυματία από απόκρυμνη ακτή, παροχή Πρώτων Βοηθειών και μεταφορά του με ασφάλεια στην παραλία, καθώς και παραλαβή πολυτραυματία από παρακείμενο σκάφος, παροχή πρώτων Βοηθειών και ασφαλής μεταφορά.
Τέλος στην άσκηση δόθηκε η ευκαιρία να δοκιμαστούν και νέες τεχνικές επάνω στον τομέα της θαλάσσιας διάσωσης καθώς επίσης και να βγουν πολλά συμπεράσματα τα οποία θα μας κάνουν επιχειρησιακά καλύτερους.