Ανακοίνωση για άμεση λήψη μέτρων από την Ε.Ο.Δ Μαγνησίας

2020-03-13

Ακολουθώντας και λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. (σ.σ. 10/3/2020), σχετικά με την αναστολή των εκπαιδευτικών λειτουργιών και έχοντας ως γνώμονα την ασφάλεια και την υγεία τόσο των εκπαιδευομένων όσο και εκπαιδευτών μας, αναβάλλονται όλες οι εκπαιδεύσεις του παραρτήματος μας τόσο οι εσωτερικές για τα μέλη, όσο και για τους συμπολίτες μας έως τις 25/03/2020 όπου και θα επαναξιολογηθεί η κατάσταση.

Για τις νέες ημερομηνίες των σεμιναρίων Πρώτων Βοηθειών οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται μέσα από το WebSite (www.hrt-magnisias.gr) μας η την σελίδα μας στο FB.

Η ανάληψη της ευθύνης του καθενός από εμάς είναι υποχρέωση μας προς την κοινωνία.