Γιώργος Στάμος

Σύντομο Βιογραφικό στον τομέα των Πρώτων Βοηθειών

Ο Στάμος Γεώργιος είναι μέλος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης από το 2022. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ο.Δ Μαγνησίας από το 2023.

Είναι πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Πρώτων Βοηθειών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council - ERC) με εξειδικεύσεις στα παρακάτω προγράμματα;

  • Instructor Candidate ERC BLS/AED (Βασική Υποστήριξη της Ζωής σε Ενήλικες.
  • Instructor Candidate ERC EPBLS (Βασική Υποστήριξης της Ζωής σε Παιδιά & Βρέφη)

Έχει ολοκληρώσει τις παρακάτω ειδικές εκπαιδεύσεις:

  • First Aid at Work & AED (Πρώτες Βοήθειες σε χώρους εργασίας & Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής)
  • ATKA (Αντιμετώπιση Τραύματος & Αιμορραγίας)
  • ERC ILS (Άμεση Υποστήριξη Ζωής)
  • Emergency Oxygen Provider (Διαχείρισης Οξυγόνου Εκτάκτων Αναγκών)
  • EMTRASE (Επείγουσα Διαλογή σε Μαζικά Ατυχήματα - TRIAGE)
  • Εξειδίκευση στις Ψυχολογικές Πρώτες Βοήθειες Μαζικών Καταστροφών (Crisis Training)