Πρώτες Βοήθειες σε Παιδιά & Βρέφη

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Μαγνησίας σε συνεργασία με το τμήμα Πρώτων Βοηθειών θα πραγματοποιήσουν σύντομα στον Βόλο το πιστοποιημένο πρόγραμμα από τον Πανευρωπαϊκό Οργανισμό Αναζωογόνησης (ERC) στην Παιδιατρική Βασική Υποστήριξη Ζωής (EPBLS)

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Πολίτες & Διασώστες, θα είναι διάρκειας 6 ωρών και θα περιλαμβάνει:

- Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) σε βρέφος και παιδί,

- Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (ΑΕΑ) σε βρέφος & παιδί,

- Αντιμετώπιση πνιγμού & πνιγμονής σε βρέφος και παιδί,

- πλάγια θέση ασφαλείας ή θέση ανάνηψης σε βρέφος και παιδί

τόσο σε θεωρητικό όσο και πρακτικό επίπεδο.

- Επιληπτικές κρίσεις

- Πυρετικοί Σπασμοί

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν Πιστοποίηση παροχέα παιδιατρικών Πρώτων Βοηθειών, διεθνώς αναγνωρισμένη.