Δημήτρης Τσικουντουρίδης

Σύντομο βιογραφικό στον τομέα τον πρώτων βοηθειών 


Ο  Τσικουντουρίδης Δημήτριος είναι μέλος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης από το 2011. Έχει διατελέσει γραμματέας του Δ.Σ., καθώς και Τμηματάρχης του Τμήματος Αντιμετώπισης Καταστροφών τομέα Δασοπυρόσβεσης επί σειρά ετών.

Είναι πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Πρώτων Βοηθειών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council - ERC) με εξειδικεύσεις στα παρακάτω προγράμματα

  • Instructor ERC BLS/AED (Βασική Υποστήριξη της Ζωής σε Ενήλικες)
  • Instructor ERC EPBLS (Βασική Υποστήριξης της Ζωής σε Παιδιά & Βρέφη)

Δευτεροετής στην Ειδικότητα του ΙΕΚ ΕΚΑΒ - Διασώστης Πλήρωμα Ασθενοφόρου

Έχει ολοκληρώσει τις παρακάτω ειδικές εκπαιδεύσεις:

  • First Aid at Work & AED (Πρώτες Βοήθειες σε χώρους εργασίας & Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής)
  • ATKA (Αντιμετώπιση Τραύματος & Αιμορραγίας)
  • ERC ILS (Άμεση Υποστήριξη Ζωής)
  • Emergency Oxygen Provider (Διαχείρισης Οξυγόνου Εκτάκτων Αναγκών)
  • EMTRASE (Επείγουσα Διαλογή σε Μαζικά Ατυχήματα - TRIAGE)
  • Αντιμετώπιση τραυματία αθλητή (sports on field trauma emergency S.O.F.T.E.)
  • Εκτίμηση-Αντιμετώπιση Πολυτραυματία Επίπεδο 1(μηχανισμός κάκωσης, μέθοδοι και υλικά ακινητοποίησης)