Δήμητρα Λιόντα

Σύντομο Βιογραφικό στον τομέα των Πρώτων Βοηθειών

Η Λιόντα Δήμητρα είναι μέλος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης από το 2008.

Είναι πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Πρώτων Βοηθειών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council - ERC) με εξειδικεύσεις στα παρακάτω προγράμματα

  • Instructor ERC BLS/AED (Βασική Υποστήριξη της Ζωής σε Ενήλικες)
  • Instructor ERC EPBLS (Βασική Υποστήριξης της Ζωής σε Παιδιά & Βρέφη)

Απόφοιτος του ΙΕΚ ΕΚΑΒ - Διασώστης Πλήρωμα Ασθενοφόρου

Έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευση στο πρόγραμμα Fraternity International Humanitarian Missions (FIHM)

Κάτοχος των πιστοποιήσεων Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), Πρώτες Βοήθειες & Τραυματολογία από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο (ΕΚΠΑ)

Έχει ολοκληρώσει τις παρακάτω ειδικές εκπαιδεύσεις:

  • First Aid at Work & AED (Πρώτες Βοήθειες σε χώρους εργασίας & Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής)
  • ATKA (Αντιμετώπιση Τραύματος & Αιμορραγίας)
  • ERC ILS (Άμεση Υποστήριξη Ζωής)
  • Emergency Oxygen Provider (Διαχείρισης Οξυγόνου Εκτάκτων Αναγκών)
  • EMTRASE (Επείγουσα Διαλογή σε Μαζικά Ατυχήματα - TRIAGE)
  • Εξειδίκευση στις Ψυχολογικές Πρώτες Βοήθειες Μαζικών Καταστροφών (Crisis Training)
  • FIFA Diploma in Football Medicine (FIFA)
  • Πρώτες Βοήθειες στον Αθλητισμό