Συνεχίζεται η ημερίδα "Μαθαίνω να πραοστατεύομαι από τον σεισμό" σπό την Ε.Ο.Δ Μαγνησίας σε σχολεία του Νομού.

2023-03-15

Δύο παρουσιάσεις Προστασίας από τον Σεισμό & Άσκηση Σεισμού πραγματοποιήθηκαν από την Ε.Ο.Δ Μαγνησίας στο 18ο Νηπιαγωγείο Βόλου & στο 22ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου.

Οι μικροί μας φίλοι, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το πως μπορούμε να προστατευτούμε από το φυσικό φαινόμενου του σεισμού, καθώς και είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε μία άσκηση εξομοίωσης εκκένωσης των εγκαταστάσεων, στην περίπτωση εμφάνισης του φαινομένου.

Ευχαριστούμε τις διευθύνσεις των σχολείων για την πρόκληση και την συνεργασία.