Εξειδίκευση στην Παιδιατρική Βασική Υποστήριξη Ζωής από την Ε.Ο.Δ Μαγνησίας

2020-05-25

Το Σ/Κ που μας πέρασε τα μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Μαγνησίας εκπαιδεύτηκαν και πιστοποιήθηκαν στο εξειδικευμένο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης «Παιδιατρική Βασική Υποστήριξη Ζωής» EPBLS-ERC). Το πρόγραμμα αυτό είναι ένα από τα πρώτα προγράμματα EPBLS του ERC που υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα, και πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη όλες τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC) καθώς και όλα τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται τόσο από τον Π.Ο.Υ όσο και από τον ΕΟΔΥ σχετικά με τον Covid-19. Ευχαριστούμε τους εκπαιδευτές μας κο Γκούρτσα Νικόλαο και κα Γιαννούλη Διονυσία για την πολύτιμη εκπαίδευση που μας παρείχαν. Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Μαγνησίας συνεχίζει την προσπάθεια και εξειδικεύει τα μέλη της πάνω στον τόσο νευραλγικό και υψίστης σημασίας τομέα όπως αυτός των Πρώτων Βοηθειών. Η προστασία και η σωστή διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της σύστασης μας και της αδιάλειπτης επί 20 χρόνια προσφοράς μας στον συνάνθρωπο.