Εκπαίδευση των νέων μελών του Τμήματος Αντιμετώπισης Καταστροφών της Ε.Ο.Δ Μαγνησίας

2022-07-17

Το Τμήμα Αντιμετώπισης Καταστροφών (Τ.Α.Κ) της Ε.Ο.Δ Μαγνησίας πραγματοποίησε εκπαίδευση στα νέα μέλη του τμήματος, στον χειρισμό μηχανημάτων διάτρησης, κοπής καθώς και στις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και εκκένωσης.

Όλη η εκπαίδευση είναι βασισμένη στα πρωτόκολλα όπως ορίζονται από τον Διεθνή Οργανισμό του Ο.Η.Ε υπεύθυνο για τις Μαζικές Καταστροφές INSARAG.