Είδη ένδυσης και Πρώτης Ανάγκης παρέδωσε η Ε.Ο.Δ Μαγνησίας στο Ίδρυμα "Άσπρες Πεταλούδες"

2020-03-04

Το Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας και Ανθρωπιστικών Αποστολών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Μαγνησίας παρέδωσε είδη ρουχισμού κ υποδήματα στο ίδρυμα " Άσπρες Πεταλούδες".