Δωρεά πυροσβεστικού εξοπλισμού στην Π.Υ. Βόλου από την Ε.Ο.Δ Μαγνησίας

2022-05-27

Δωρεά εξοπλισμού πυρόσβεσης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου πραγματοποίησε η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Μαγνησίας, στα πλαίσια της κοινωνικής της δράσης συνεργασίας & στήριξης των φορέων της περιοχής. Η Ε.Ο.Δ Μαγνησίας λειτουργεί επικουρικά σε όλους τους φορείς, όχι μόνο σε διασωστικό ή εκπαιδευτικό επίπεδο, αλλά δύναται να συνδράμει σε όλο το φάσμα των αναγκών που υφίστανται έστω και σε ένα μικρό βαθμό.

Στα πλαίσια της εθελοντικής μας δράσης, θα συνεχίσουμε στον βαθμό που μπορούμε και έχουμε τη δυνατότητα, να στηρίζουμε τους φορείς της περιοχής μας. Στόχος μας είναι η αδιάλειπτη και ορθά δομημένη συνεργασία μας, με γνώμονα πάντα την ασφάλεια & κοινωνική μέριμνα των συμπολιτών μας.