Εκπαίδευση στην Πυρασφάλεια & Εκκένωση Κτιρίων

Το πρόγραμμα είναι πλήρως εναρμονισμένο με την Πυροσβεστική Διάταξη 24/2014 - ΦΕΚ 2434/Β/12-9-2014 , στο οποίο τονίζεται τόσο η αναγκαιότητα της πρόληψης, όσο και η σωστή εκπαίδευση στην χρήση των πυροσβεστικών μέσων με σκοπό την ολοκληρωμένη κατάρτιση των συγκροτημένων ομάδων πυρασφάλειας.