Βασική Υποστήριξη Ζωής ενηλίκων BLS/AED

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Μαγνησίας, διοργανώνει πιστοποιημένο σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών - Βασικής Υποστήριξης Ζωής διάρκειας 5 ωρών υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαίδευση στην αντιμετώπιση της καρδιακής ανακοπής. Τι ενέργειες θα εφαρμόσουμε δηλαδή όταν βρεθούμε μπροστά σε ένα άτομο το οποίο έχει καταρρεύσει και δεν αναπνέει.

Τα αντικείμενα της εκπαίδευσης είναι,

  • Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ),
  • χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (ΑΕΑ),
  • Αντιμετώπιση πνιγμονής,
  • πλάγια θέση ασφαλείας ή θέση ανάνηψης

τόσο σε θεωρητικό όσο και πρακτικό επίπεδο.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν Πιστοποίηση παροχέα Πρώτων Βοηθειών Βασικής Υποστήριξης Ζωής, διεθνώς αναγνωρισμένη.