Βαγγέλης Βαμβακάς

Σύντομο Βιογραφικό στον τομέα των Πρώτων Βοηθειών

Ο Βαμβακάς Ευάγγελος είναι μέλος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης από το 2016 και έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ κατά την περίοδο 2019 – 2020.  Από το 2019 είναι Τμηματάρχης του Τμήματος Υγρού Στοιχείου (Τ.Υ.Σ) στο παράρτημα Μαγνησίας της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και από το 2023 Εκπαιδευτής για την Βασική Εκπαίδευση του Τ.Υ.Σ. Από το 2021 εκπαιδευτής της Ανθρωπιστικής Οργάνωσης Κοινωνίας Πολιτών KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές με φορέα Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προ Νοσοκομειακής Φροντίδας (ΕΕΕΠΦ).

Είναι πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Πρώτων Βοηθειών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council - ERC) με εξειδικεύσεις στα παρακάτω προγράμματα:

 • Instructor ERC BLS/AED (Βασική Υποστήριξη της Ζωής σε Ενήλικες)
 • Instructor ERC EPBLS (Βασική Υποστήριξης της Ζωής σε Παιδιά & Βρέφη)
 • Instructor Candidate Trainer ERC BIC (Δόκιμος Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών προγραμμάτων ERC BLS/PBLS) 

Έχει ολοκληρώσει τις παρακάτω ειδικές εκπαιδεύσεις:

 • EMP First Aid at Work & AED (Πρώτες Βοήθειες σε χώρους εργασίας & Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής)
 • ATKA (Αντιμετώπιση Τραύματος & Αιμορραγίες )
 • ERC ILS (Άμεση Υποστήριξη Ζωής)
 • Emergency Oxygen Provider (Διαχείρισης Οξυγόνου Εκτάκτων Αναγκών)
 • EMTRASE (Επείγουσα Διαλογή σε Μαζικά Ατυχήματα - TRIAGE)
 • Εξειδίκευση στις Ψυχολογικές Πρώτες Βοήθειες Μαζικών Καταστροφών (Crisis Training)
 • NAEMT TFR (Trauma First Response)
 • SOFTE (Sports On Field Trauma Emergency (Αντιμετώπιση Τραυματία Αθλητή)