Ευάγγελος Καψιώτης

Σύντομο Βιογραφικό στον τομέα των Πρώτων Βοηθειών

Ο Ευάγγελος Καψιώτης είναι μέλος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης από το 2017. Μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ο.Δ Μαγνησίας από το 2021 και Συντονιστής του Κέντρου Επιχειρήσεων της Ε.Ο.Δ Μαγνησίας.

Είναι πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Πρώτων Βοηθειών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council - ERC) με εξειδικεύσεις στα παρακάτω προγράμματα:

  • Instructor ERC BLS/AED (Βασική Υποστήριξη της Ζωής σε Ενήλικες)
  • Instructor ERC EPBLS (Βασική Υποστήριξης της Ζωής σε Παιδιά & Βρέφη)

Έχει ολοκληρώσει τις παρακάτω ειδικές εκπαιδεύσεις:

  • First Aid at Work & AED (Πρώτες Βοήθειες σε χώρους εργασίας & Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής)
  • ATKA (Αντιμετώπιση Τραύματος & Αιμορραγίας)
  • ERC ILS (Άμεση Υποστήριξη Ζωής)
  • Emergency Oxygen Provider (Διαχείρισης Οξυγόνου Εκτάκτων Αναγκών)
  • Πρώτες Βοήθειες στον Αθλητισμό

Πιστοποίηση στο "Risk Αssessment and Μanagement in Natural Disaster Operations"