Κώστας Τράγαλος

Σύντομο Βιογραφικό στον τομέα των Πρώτων Βοηθειών

Ο Τραγαλος Κωνσταντίνος είναι μέλος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης από το 2006  και εν ενεργεία Πρόεδρος της Ε.Ο.Δ Μαγνησίας. Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Πρώτων Βοηθειών & Τραυματολογίας σε δύο (2) παγκοσμίους Οργανισμούς Πρώτων Βοηθειών (EMP Medic First Aid  και Rescue & Training Organisation – RSTO ) καθώς και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council - ERC)

Είναι εκπαιδευτής της εκπαιδευτικής ομάδας του Νοσοκομείου Βόλου "Πρώτες Βοήθειες στα παιδιά¨"

Είναι απόφοιτος της νοσηλευτικής σχολής Άγριας Βόλου ΜΤΕΝΣ και και εργάζεται ως νοσηλευτής στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου. 

Απόφοιτος της σχολής ΙΕΚ ΕΚΑΒ – Διασωστής Πλήρωμα Ασθενοφόρου

Είναι πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Πρώτων Βοηθειών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council - ERC) με εξειδικεύσεις στα παρακάτω προγράμματα

 • Instructor ERC BLS/AED (Βασική Υποστήριξη της Ζωής σε Ενήλικες)
 • Instructor ERC EPBLS (Βασική Υποστήριξης της Ζωής σε Παιδιά & Βρέφη)
 • Instructor Candidate Trainer ERC BIC (Δόκιμος Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών προγραμμάτων ERC BLS/PBLS) 

Εκπαιδευτής  Σεμιναρίων Πρώτων Βοηθειών της EMP Medic First Aid & RSTO με εξειδικεύσεις στα παρακάτω προγράμματα:

 • Εκπαιδευτής First Aid at Work & AED (Πρώτες Βοήθειες σε χώρους εργασίας & Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής)
 • Εκπαιδευτής Emergency Oxygen Instructor (Διαχείρισης Οξυγόνου Εκτάκτων Αναγκών)
 • Εκπαιδευτής CPR & AED (Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης & Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή

Έχει ολοκληρώσει τις παρακάτω ειδικές εκπαιδεύσεις:

 • ATKA (Αντιμετώπιση Τραύματος & Αιμορραγίας)
 • SOFTE (Αντιμετώπιση Τραυματία Αθλητή) 
 • ERC ILS (Άμεση Υποστήριξη Ζωής)
 • Emergency Oxygen Provider (Διαχείρισης Οξυγόνου Εκτάκτων Αναγκών)
 • EMTRASE (Επείγουσα Διαλογή σε Μαζικά Ατυχήματα - TRIAGE)
 • Εξειδίκευση στις Ψυχολογικές Πρώτες Βοήθειες Μαζικών Καταστροφών (Crisis Training)
 • NAEMT PHTLS (Prehospital Trauma Life Support)
 • NAEMT TFR (Trauma First Response)
 • Πιστοποίηση στην "Βασική και Εξειδικευμένη διαχείριση Αεραγωγού"
 • Εκπαίδευση στη διαχείριση κρίσεων στον τομέα της υγείας

Έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευση εκπαιδευτών Διαχείρισης Κρίσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος καθώς και το πρόγραμμα Fraternity International Humanitarian Missions (FIHM)

Είναι κάτοχος πιστοποίηση C1 &C2 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος διαχείρισης κρίσεων ELINAYAE-SETOFF

Πιστοποίηση στο "Risk Αssessment and Μanagement in Natural Disaster Operations"

Εκπαιδευτής πρώτων βοηθειών του Ινστιτούτου Διαχείρισης Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών (Ι.Δ.Α.Φ.Κ