Το Τμήμα Ορεινής Διάσωσης (Τ.Ο.Δ.) είναι το παλαιότερο τμήμα στην Ελληνική Ομάδα Διάσωσης. Απαρτίζεται από μέλη που αγαπάνε το βουνό και ασχολούνται με αθλήματα του βουνού. Ο σκοπός του Τμήματος Ορεινής Διάσωσης είναι να παρέχει βοήθεια, έρευνα και διάσωση κάθε φορά που θα υπάρξει ανάγκη.

Τα μέλη του τμήματος εκπαιδεύονται σε διαδικασίες διάσωσης για κάθε πεδίο με σκοπό να μπορούν να ανταπεξέλθουν κάθε εποχή του χρόνου και σε όλα τα πεδία του βουνού. 

Είναι μέλος στον ICAR-CISA Διεθνή Οργανισμό Ορεινής Διάσωσης