Καλλιόπη Γιαννακοπούλου

Σύντομο Βιογραφικό στον τομέα των Πρώτων Βοηθειών

Η Γιαννακοπούλου Καλλιόπη είναι μέλος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης από το 2018.

Είναι πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Πρώτων Βοηθειών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council - ERC) με εξειδικεύσεις στα παρακάτω προγράμματα

  • Instructor ERC BLS/AED (Βασική Υποστήριξη της Ζωής σε Ενήλικες)
  • Instructor ERC EPBLS (Βασική Υποστήριξης της Ζωής σε Παιδιά & Βρέφη)

Έχει ολοκληρώσει τις παρακάτω ειδικές εκπαιδεύσεις:

  • First Aid at Work & AED (Πρώτες Βοήθειες σε χώρους εργασίας & Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής)
  • ERC ILS (Άμεση Υποστήριξη Ζωής)
  • Εξειδίκευση στις Ψυχολογικές Πρώτες Βοήθειες Μαζικών Καταστροφών (Crisis Training)
  • Πρώτες Βοήθειες στον Αθλητισμό