Πιστοποιημένα σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών

EMP Medic First Aid Care Plus & AED

Πρώτες Βοήθειες στην Ύπαιθρο και σε Εργασίες Υψηλού Κινδύνου

EMP Medic First Aid Advance

Emergency Oxygen Provider