Καψιώτης Ευάγγελος

Συντονιστής Επιχειρήσεων

E-mail Επικοινωνίας: 
dromoskarpwn@gmail.com

Bάση του οργανογράμματος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Μαγνησίας, η Διεύθυνση Επιχειρήσεων είναι το αρμόδιο όργανο για το συντονισμό των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης.
Η Διεύθυνση Επιχειρήσεων αποτελείται από τον Διευθυντή-Υπεύθυνο επιχειρήσεων και το Συντονιστή Επιχειρήσεων, και ο ρόλος της είναι η οργάνωση και ο συντονισμός όλων των επιχειρήσεων έρευνας, διάσωσης και αρωγής εντός και εκτός συνόρων και όπου αναλαμβάνει δράση η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Μαγνησίας.

Για την επίτευξη των στόχων της, η Δ/νση Επιχειρήσεων χρησιμοποιεί σύγχρονο ηλεκτρονικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, καθώς επίσης και ειδικές εφαρμογές πληροφορικής αφού διαθέτει και ένα πλήρως εξοπλισμένο Κέντρο Επιχειρήσεων.