Διασωστικές Τεχνικές & Χρήση Διασωστικών Φορείων

  • Χρήση φορείου τύπου BASKET
  • Χρήση φορείου τύπου SCOOP STRETCHER
  • Χρήση φορείου Στρώμα Κενού (Πολυτραυματία)
  • Χρήση Σανίδας Ακινητοποίησης
  • Τεχνικές τοποθέτησης Τραυματία σε κάθε Φορείο
  • Λαβή Απεγκλωβισμού Rautec
  • Τεχνικές Μεταφοράς Φορείου
  • Τεχνικές απεγκλωβισμού από αυτοκίνητο


Για την παρακολούθησή του απαιτείται επίπεδο γνώσεων κατ' ελάχιστο Διαχείρισης Τραύματος επιπέδου 1